Bódai Műanyag Sümeg

Bódai Műanyag Sümeg
Minőség
A Bódai Műanyag Kft. Vezetősége teljes mértékben elkötelezett annak érdekében, hogy megfeleljen az általunk nyújtott szolgáltatások minőségére és környezetvédelemre, élelmiszer-biztonságra vonatkozó elvárásoknak.

Társaságunk csomagoló anyag gyártását végzi:
Gyártunk: HDPE, LDPE csomagoló anyagokat,
Nyomtatunk: HDPE, LDPE, BOPP, BOPA, PET, CPP, ANTIFOG, Alufólia alapanyagokra.

Technológiánk több réteg laminálására képes a vastagság függvényében.
Szolgáltatásaink minőségét a Vezetőség elkötelezettsége határozza meg, figyelembe véve a törvények, szabványok, és a biztonsági szabályok alkotta keretet, s egyben felhasználva a modern technológiák elemeit és anyagait. Tudatában vagyunk annak, hogy a mind magasabb igényeknek csak egy folyamatosan fejlődő vállalat képes megfelelni. Kizárólag alkalmazkodóképességünk segíthet megtartani és bővíteni partnereink körét.

Társaságunk küldetése, hogy a fentieknek megfelelően:
 • Olyan magas műszaki és szakmai színvonalú szolgáltatásokat nyújtsunk, amelyek minősége megfelel megrendelőink elvárásainak,
  • Hosszútávon biztosítva ezzel társaságunk eredményes működését,
  • Öregbítve hírnevét, versenyképességünk növelését.
 • Fejlesztjük folyamatosan szolgáltatásaink, minőség- és környezetirányítási, élelmiszer-higiéniai rendszerünk színvonalát.
 • Maradéktalanul betartjuk a szerződésekben vállalt kötelezettségeinket.
 • Erősítjük dolgozóink minőség melletti elkötelezettségét.

A Bódai Műanyag Kft. eddigi ténykedése során is törekedett a környezetvédelem, élelmiszer-higiénia szempontjainak figyelembe vételére, a vonatkozó előírások betartására, ennek a folyamatnak szerves folytatásaként az alábbi feladatokat tűztük ki magunk számára:
 • A rendszer működtetése során gondoskodunk tevékenységünk környezeti hatásaival, élelmiszer-higiéniai tényezőkkel kapcsolatos törvényi, hatósági előírások folyamatos figyelemmel kíséréséről, és teljesítéséről;
 • A kialakított rendszer által biztosított eszközökkel folyamatosan értékeljük környezeti, élelmiszer-biztonsági teljesítményünket és gondoskodunk a rendszer folyamatos javításáról;
 • Feltárjuk, szabályozzuk és folyamatosan megfigyeljük azokat a kritikus tevékenységeket és tényezőket, amelyek jelentősebb tényleges vagy potenciális hatást fejtenek ki a környezetre, élelmiszer-biztonságra.

Ennek megfelelően különös figyelmet fordítunk a következőkre:
 • Törekszünk arra, hogy gépeink megfelelő műszaki állapotban legyenek, és azokat úgy üzemeltetjük, hogy a lehető legkisebb energiafelhasználással, a környezet lehető legkisebb terhelésével tudják feladatukat ellátni;
 • Megteszünk minden műszakilag és gazdaságilag megtehető lépést a véletlenszerű és a normál üzemmenet során előforduló környezetszennyezés megelőzésére, élelmiszer-higiénia biztosítására, és ilyen szemléletre ösztönözzük a környezetre, élelmiszer-biztonságra jelentősebb hatással levő beszállítóinkat is;
 • Tevékenységünk során törekszünk a keletkezett hulladékok mennyiségének csökkentésére, újrafelhasznált illetve újrafelhasználható anyagok alkalmazására;
 • A fenti feladatok végrehajtása érdekében környezeti célokat és előirányzatokat tűzünk ki, amelyek végrehajtását környezetvédelmi programban tervezzük meg. A program végrehajtását folyamatosan követjük, a célokat és előirányzatokat rendszeresen felülvizsgáljuk.
 • A termékeink megfelelő előállítása érdekében élelmiszer-biztonsági célokat és előirányzatokat tűzünk ki, amelyek végrehajtását élelmiszer-biztonsági programban tervezzük meg. A célok végrehajtását folyamatosan követjük, a célokat és előirányzatokat rendszeresen felülvizsgáljuk. A program tartalmazza a kitűzött cél elérésének lépéseihez a biztonságos folyamatelemeket
 • A vezetőség elkötelezte magát a diszkrimináció mentesség mellett, büntetést, fegyelmezést, fellebbezést magánügyként kezeli, zaklatást, visszaélést nem engedélyezi, fizikai bántalmazás tilos! Gondoskodunk dolgozóink egészséges és biztonságos munkakörülményeiről az egészséges és biztonságos munkavégzés érdekében. A dolgozók munkaegészségügyi és munkabiztonsági védelme érdekében védőeszközöket, illetve védőitalt biztosítunk. Amennyiben a dolgozók vegyi anyaggal dolgoznak, a biztonsági adatlap alapján megismertetjük velük a vegyi anyagok biztonságos kezelését oktatás formájában, valamint meggyőződünk arról, hogy megértették-e a biztonságos használatot.
 • Új termék alkalmazását, használatát megelőzően minősítést végzünk akkreditált laboratóriumban, és csak megfelelő eredményt követően használjuk fel illetve értékesítjük, növelve ezzel vevőink, megrendelőink bizalmát.

A fentiek segítségével – lehetőségeihez és súlyához mérten - a Bódai Műanyag Kft. is megpróbál hozzájárulni a környezeti terhelések, élelmiszer-biztonsági tényezők csökkentéséhez.
Küldetésünknek és közzétett elkötelezettségünknek megfelelően a Társaság vezetése kötelezi magát e szemlélet kialakítására, bevezetésére és fenntartására és folyamatos fejlesztésére a társaság minden szintjén. Elvárja alkalmazottjaitól, hogy e szemléletet megértsék, elfogadják, és munkájuk során folyamatosan érvényesítsék, bizonyítva ezzel elkötelezettségüket a minőség, környezetvédelem, élelmiszer-biztonság és a Társaság iránt.

Szervezetünket alkalmassá tettük egy magas szintű, hatékony és ellenőrzött minőség- élelmiszer-biztonság és környezetirányítási rendszer működtetésére, amely megfelel az MSZ EN ISO 9001:2009, BRC és az MSZ EN ISO 14001:2005 nemzetközileg elismert szabvány követelményeinek és egyben szavatolja partnereink megelégedettségét, bizalmát és Társaságunk tartós fennmaradását.

A Társaság elfogadott üzletpolitikája közös gondolkodás és akarat eredménye, amely a minőség-, élelmiszer-biztonság és környezetirányítási rendszer működtetésén keresztül érvényesül.

A Bódai Műanyag Kft. vezetői példamutató és kezdeményező szerepet vállalnak a minőség- élelmiszer-biztonság és környezetirányítási rendszer szervezésében, feladatuknak tekintik az üzletpolitika megismertetését és megértetését dolgozóikkal. Ezzel párhuzamosan a dolgozóknak munkájuk eredményével bizonyítaniuk kell, hogy a minőségi, élelmiszer-biztonsági és környezetvédelmi előírásokat megértették, és szigorúan betartják, valamint fenntartják.